0
Nieuwe leden RAMPZALIG 2024

Fill out the form below to become a member

 

Contactgegevens

We zijn verplicht op onze verzekeringsinschrijvingen de optie man/vrouw aan te duiden. Jammer genoeg kunnen we hier zelf niet de optie X aan toevoegen. We excuseren ons hiervoor en willen benadrukken dat we binnen onze organisatie rekening houden met persoonlijke gender en pronoun voorkeuren.

 

Nous sommes obligés de spécifier le sexe légal du participant pour la demande d'assurance. Il est uniquement possible de spécifier "homme" ou "femme". Nous nous en excusons et voulons insister que nous tenons compte des pronoms préférés de chacun au sein de notre organisation.

 
€ 25

Te betalen op:

BE98 0689 3575 5993

Melding: [Naam+voornaam] - Rampzalig

 

A payer sur:

BE98 0689 3575 5993

Objet: [Nom+prénom] - Rampzalig

 
0
Nieuwe leden RAMPZALIG 2024
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.