0
Lidmaatschap / New Member registration 2022/23

Vul dit formulier in om lid te worden / Fill out the form below to become a member

Contact details member

 

Extra informatie voor de club / Extra information needed for the club:

En tot slot...

  • Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributie- en entreegelden.
  • Ondergetekende is op de hoogte van de verplichting om min. 1x per jaar een vrijwilligerstaak te doen.
  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de bijdrage infrastructuur.
  • Ondergetekende is akkoord dat volgens de nieuwe GDPR privacy wetgeving dat deze gegevens binnen de club voor contactopname kunnen dienen.