0
Inschrijvingen 2022-2023

Je verklaart kennis te hebben van de statuten, reglementen, privacyverklaring en gedragscodes (die betrekking hebben op jouw functie binnen de club) van de Vlaamse Atletiekliga en ze na te leven. Je kan de info terugvinden op www.flac.be. Door het betalen van het lidgeld verklaar je jou vrijwillig aan te sluiten bij hogervermelde atletiekvereniging. 

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de loop van het jaar dan rekenen we erop dat je deze aanpast in jouw Twizzit account of doorgeeft aan jouw trainer.

Bij blessure of stopzetten van de trainingen in de loop van het werkjaar, wordt het lidgeld niet terugbetaald. Als een blessure op een training/wedstrijd is opgelopen, kan dit aangegeven worden aan de verzekering.

0
Inschrijvingen 2022-2023

Lidmaatschap en Lidgeld

155 Atleet
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
80 Recreant
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)

Na ontvangst van jouw betaling, krijg je automatisch een attest waarmee je een eventuele terugbetaling bij het ziekenfonds kan aanvragen.

0
Inschrijvingen 2022-2023
0
Inschrijvingen 2022-2023
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.
Inschrijvingen