0
Inschrijvingen nieuwe leden

1. Vul dit digitaal inschrijvingsformulier in.

We gebruiken de gegevens om een Twizzit-account aan te leveren. Alle communicatie (wedstrijden, trainingen, activiteiten) verloopt via Twizzit. Ook de betaling van het lidgeld kan online na invullen van dit formulier. Bij betaling is de verzekering in orde.

  • Gegevens van het nieuwe lid: deze gegevens gebruiken wij om het lid een Twizzit-account aan te leveren. Hierdoor kan het lid toegevoegd worden aan zijn/haar team en kan het alle nuttige info, contactinformatie en ploegcommuncatie terugvinden.
  • Pasfoto: deze kan u digitaal toevoegen aan uw inschrijving. Lukt dit niet? Bezorg een pasfoto aan uw trainer.
  • Gegevens ouders: schrijft u een kind in dat jonger is dan 18 jaar? Dan hebben wij ook de gegevens nodig van de ouder(s) omdat wij bij onze jeugd steeds communiceren naar de spelers en hun ouders. De ouders krijgen dan ook een eigen Twizzit-account die ze kunnen gebruiken om informatie op te zoeken.

2. Extra te bezorgen documenten (krijg je via de trainer):

  • Aansluitingsformulier: dit document dient u in te vullen om u aan te melden bij de Belgische Korfbalbond. Dit document vindt u op onze website onder de knop ‘documenten’ onder de naam ‘aansluitingsdocument KBKB’.
  • Medische keuring: dit document moet ingevuld en ondertekend worden door uw huisarts. De mogelijkheid bestaat om dit document zelf (of ouder van een minderjarige) in te vullen. Wij raden aan om het door uw huisarts te laten invullen. Dit document vindt u op onze website onder de knop ‘documenten’ onder de naam ‘medische fiche’.

Contact details lid

0
Inschrijvingen nieuwe leden
0
Inschrijvingen nieuwe leden
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.