0
Inschrijvingen JEUGD 2023/2024

Hieronder kunt u een nieuw jeugdlid inschrijven voor het seizoen 2023-2024.

Contactgegevens jeugdlid

Contactgegevens bezoekend lid

Voor elk jeugdlid vragen we 1 ouder/verantwoordelijke van het kind bezoekend lid te worden.   

Voor de actuele lidgelden zie Dragons lidgelden. u kunt via financien@dragons.be ook een betalingsregeling aanvragen. Het huishoudelijk reglement is hier te vinden.

Akkoord

Clubwerking

De Friends of Dragons is een actieve netwerkgroep binnen KHC Dragons die jaarlijks een aantal interessante events organiseert met als doel de uitwisseling van zakelijke contacten, kennis en expertise zowel binnen als buiten Dragons.