0
Uitschrijven - Desafiliation

Om alle discussies te vermijden, moeten alle aanvragen om de club te verlaten via dit formulier gaan.

Afin d'éviter toute discussion, veuillez employer ce formulaire si vous souhaitez quitter le club.

Uitschrijvingsformulier  - Desafiliation

Als speler blijf je automatisch aangesloten bij Baudouin en bij de hockeyfederatie. Het is pas als je dat wil veranderen dat je je moet uitschrijven. Je kan je uitschrijven tot 30 juni. Daarna wordt er met jou rekening gehouden bij het opstellen van de ploegen voor het volgend seizoen. 

Wil je je toch uitschrijven na 30 juni, dan zal de Club een administratieve toeslag van 100 eur aanrekenen. Jouw laattijdig vertrek vereist namelijk extra administratie en kan leiden tot het verdwijnen van een ploeg. Schrijf je uit na de start van het seizoen (1 september) dan is het volledige lidgeld verschuldigd.

We vinden het altijd spijtig om een speler uit onze club te zien vertrekken, maar toch wensen we je veel success in jouw verdere hockeycarrière !

En tant que joueur, vous restez automatiquement affilié à Baudouin et à la fédération de hockey. Ce n'est que lorsque vous voulez changer que vous devez vous désabonner. Vous pouvez vous désabonner jusqu'au 30 juin. Après cela, vous serez pris en compte lors de la constitution des équipes pour la saison suivante.

Si vous souhaitez vous désinscrire après le 30 juin, le Club facturera des frais administratifs de 100 euros. Votre départ tardif nécessitera une administration supplémentaire et peut entraîner la disparition d'une équipe. Si vous vous désinscrivez après le début de la saison (1ier septembre), vous devrez payer la totalité de la cotisation.

Nous regrettons toujours de voir un joueur quitter notre club, mais nous te souhaitons bonne chance dans ta future carrière de hockeyeur !

Speler - Joueur

Administratieve gegevens - Informations administratives