0
Tennis Lidmaatschap 1 april 2024 t/m 31 maart 2025

Vul dit formulier in om een lidmaatschap aan te vragen/hernieuwen.

De aansluiting bij Tennis Vlaanderen is niet automatisch inbegrepen in je Blue Lions Tennis lidmaatschap. Zowel formules met als zonder Tennis Vlaanderen worden aangeboden. 

Contactgegevens lid

Bij het bevestigen van een bestaand lidmaatschap zouden we u willen vragen eerst in te loggen in Twizzit met het account van de persoon waarvoor u het lidmaatschap opnieuw aanvraagt. De gegevens worden dan al ingevuld met de bij ons bekende gegevens. U kunt deze dan gedurende het inschrijvingsproces wijzigen indien gewenst.

U kan kiezen tussen verschillende types lidmaatschap, onder meer op basis van leeftijd (volwassen, student, jeugd).

Behalve voor de jeugd kan in elke leeftijdscategorie geopteerd worden voor een abonnement met aansluiting bij Tennis Vlaanderen (TV) en een abonnement zonder TV.

Het abonnement met Tennis Vlaanderen is met name vereist indien U wenst deel te nemen aan interclub wedstrijden of aan tornooien, of als je toegang wil tot de Tennis Vlaanderen app om bv terreinen op andere clubs te huren.

Ook bij het abonnement zonder TV geniet U van een verzekering tegen sportongevallen.

Bent u al jeugdlid van TV bij een andere club en u wilt ook lid blijven bij deze andere club, dan kan u dat hieronder aangeven. Kies bij deze stap gewoon het Jeugd TV lidmaatschap.

Op voorwaarde dat zij deelnemen aan de zomer tennislessen (waarvoor de inschrijvingen in beginsel op 2 maart 2024 worden opengesteld), hoeven beginnende tennissers van geboortejaar 2019 tot 2016 geen apart lidgeld te betalen. Het inschrijvingsgeld wordt in hun geval in het lesgeld verrekend. Voor andere deelnemers aan de tennislessen dient wel een lidmaatschap te worden aangegaan. 

Indien u nu inschrijft voor het abonnement zonder aansluiting bij TV kan u later, op elk moment, een 'Supplement aansluiting bij Tennis Vlaanderen' aanvragen, via een aangepast formulier.

Indien u een sponsorcontract heeft gesloten met de Blue Lions met het recht op een gratis lidmaatschap kies dan eerst Sponsorlidmaatschap. Voor de zelfstandigen onder ons bieden wij ook zeer aantrekkelijke sponsordeals. Contacteer de penningmeester op: Penningmeester&bluelions.be omtrent de voorwaarden mocht u geïnteresseerd zijn. 

 

Belangrijke opmerking:

Wij willen zeker niet wegsteken dat de timing van de infrastructuurwerken aan de tennisvelden in de loop van 2024 een impact kunnen hebben op de beschikbaarheid van tennisterreinen. In alle scenario’s plannen wij dat de gravelbanen 1-2-3 en de indoor hardcourt zaal het hele zomerseizoen 2024 beschikbaar blijven voor onze leden. Op het ogenblik dat de grondwerken beginnen zullen de oude groene kunstgras velden en de gravels 4 en 5-6-7 in één keer worden aangepakt om de nivelleringswerken te kunnen doen voor de nieuwe tennis overkapping & multifunctioneel hockey&tennis terrein.

Ook engageren wij ons om, in functie van de effectieve onbeschikbaarheid van de goede tennis terreinen, het overeenkomstig deel van uw lidgeld 2024 over te dragen naar het seizoen 2025 onder de vorm van een éénmalige getrouwheidspremie. Dit zal gebeuren op basis van onderstaande formule.

Formule voor berekening van de éénmalige getrouwheidspremie in functie van de onbeschikbaarheid:


GP [%]  = (To x Wo) / (Wtz x Th)

Waarbij :

‘GP [%]’ is de éénmalige getrouwheidspremie, in % van het lidgeld betaald in 2024; en die bij inschrijving in 2025 als korting in jouw lidgeld verrekend zal worden;

‘Th’            is het huidig aantal goede tennisbanen (7 gravel buiten + 1 Claycourt Zaal A, oude groene terreinen niet meegeteld)

‘Wtz’          is het totaal aantal weken zomerseizoen tennis ( KW12 15/04 tot en met KW39 30/09)

‘To’            is het aantal goede tennisterreinen onbeschikbaar door de infrawerken (groene terreinen niet meegeteld)

‘Wo’          is het gecumuleerde aantal weken dat de tennis terreinen onbeschikbaar zijn door
                  de infrastructuurwerken

Een concreet voorbeeld : stel dat de werken beginnen op 1 juni 2024 en eindigen op 30 september 2024 en daardoor de gravelbanen 4-7 niet beschikbaar zijn gedurende deze periode, dan resulteert deze formule in een getrouwheidskorting van 30% die u ontvangt op uw lidgeld van 2025 (30% is de impact van het aantal weken en aantal gravelbanen die tijdelijk niet bespeelbaal zijn). De precieze omvang van deze korting zal bepaald worden na afloop van de werken zodra het effectieve aantal onbeschikbare weken bekend is. Deze getrouwheidskorting zal overigens gelden voor alle ingeschreven leden van het seizoen 2024. 

Vrijwilligersverklaring

Privacyverklaring

Opmerkingen

0
Tennis Lidmaatschap 1 april 2024 t/m 31 maart 2025
Please verify the details below before submitting the form