0
Aanvraag tot inschrijving nieuwe KB

Vul dit formulier volledig in om een aanvraag tot inschrijving aan te maken.

Gegevens KB

Contact gegevens ouders

Persoonlijke gegevens van de ouders. U moet verplicht de gegevens van 1 ouder invullen, de ander is optioneel. De communicatie over de activiteiten van het ingeschreven lid zal naar deze adressen worden verstuurd.

Aanvraag inschrijving

Bevestiging

Dit formulier dient als aanvraag tot inschrijving. De vervolgstappen zijn:

  1. U wordt gecontacteerd met een bevestiging van de inschrijving