0
Aanvraag lidmaatschap

Wie graag lid zou worden, vragen we dit formulier in te vullen. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Beste kandidaat,

Wij danken je nu al voor je interesse in onze club. Toch voelen we ons verplicht je ook te vermelden dat er op dit ogenblik mogelijks meer aanvragen zijn dan we aankunnen. Overschatting is een pijnlijke val waar we niet in willen trappen. Daardoor zijn we verplicht om keuzes te maken.

Aan de hand van deze vragenlijst hopen we om een eerlijke keuze te kunnen maken en vooral die mensen toe te laten die we de omgeving en ondersteuning kunnen bieden die ze ook zelf verwachten.

We danken jullie voor het begrip.


Persoonsgegevens

Aanvraag lidmaatschap

Historiek

Aanvraag lidmaatschap

Ambities

Aanvraag lidmaatschap

Je relatie met de club


Voor de organisatie van een 2-tal grote activiteiten (maar ook tal van kleinere uitstappen) doen we in grote mate beroep op de medewerking van ouders en renners. Het vele handen maken licht werk principe staat dan ook ingeschreven in ons huisreglement.

Aanvraag lidmaatschap

Vragen / suggesties / opmerkingen