0
Inschrijvingen 2021-2022 vanaf mei 2022

Je verklaart kennis te hebben van de statuten, reglementen, privacyverklaring en gedragscodes (die betrekking hebben op jouw functie binnen de club) van de Vlaamse Atletiekliga en ze na te leven. Je kan de info terugvinden op www.flac.be. Door het betalen van het lidgeld verklaar je jou vrijwillig aan te sluiten bij hogervermelde atletiekvereniging. 

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de loop van het jaar dan rekenen we erop dat je deze aanpast in jouw Twizzit account of doorgeeft aan jouw trainer.

Bij blessure of stopzetten van de trainingen in de loop van het werkjaar, wordt het lidgeld niet terugbetaald. Als een blessure op een training/wedstrijd is opgelopen, kan dit aangegeven worden aan de verzekering.

0
Inschrijvingen 2021-2022 vanaf mei 2022

Lidmaatschap en Lidgeld

130 Competitief Lidmaatschap (Atleten)
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
70 Recreatief Lidmaatschap (Recreanten /Joggers)
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
0
Inschrijvingen 2021-2022 vanaf mei 2022
0
Inschrijvingen 2021-2022 vanaf mei 2022
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.
Inschrijvingen