0
Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap hockey en tennis kan uiterlijk t/m 31 mei van het lopende seizoen. 

Indien er na 31 mei opgezegd wordt, zal de club een boete van 75 euro per lid in rekening brengen. Dit om de reeds gemaakte kosten aan de hockeybond en Twizzit te dekken.

HTC ISCA volgt hierbij de richtlijnen die zijn opgesteld door de Belgische Hockeybond.

En tot slot...
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de kosten van €75 bij opzegging na 31 mei.