0
Inschrijvingsformulier seizoen 2022-2023

Vul het formulier in om lid te worden  -  Fill out the form below to become a member

Contactgegevens aansluitend lid / Contact Details Member

BELANGRIJK/IMPORTANT

 

Was je voordien reeds lid, vul dan het Twizzit Contact in. Zo vermijden we dubbele inschrijvingen. 

If you were a member before, please look for your data in the Twizzit Contact. This prevents double entries in the system

 

This field is required. Please select a contact.

Aansluiting:

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger verklaart een uittreksel te hebben ontvangen van de verzekeringspolis (NV Arena) en ermee akkoord gaat. De volledige voorwaarden zijn terug te vinden op het secretariaat en op onze website.

Je kan ze ook hier nalezen. 

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat ook akkoord dat hij/zij op de hoogte gehouden wordt van wijzigingen, acties en andere activiteiten van de club. Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens onze privacy policy. Deze vindt u terug op onze website.

0
Inschrijvingsformulier seizoen 2022-2023
Please verify the details below before submitting the form