0

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap hockey en tennis kan uiterlijk t/m 31 mei van het lopende seizoen. Voor hockey
En tot slot...
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de kosten van €75 bij opzegging na 31 mei.