0
LID WORDEN BIJ DE VZW SAIGEN

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen om lid te worden bij vzw Saigen. Zodra u lid bent van onze vzw kan u zich inschrijven voor de gewenste lessen.

Contactgegevens

Lidmaatschapgegevens

Als vrijwilliger kan u opteren om op regelmatige basis met herhaling een taak op u te nemen (vb lid van een commissie) of u opteert enkel voor korte taak (vb opbouw wedstrijd mat of mat bij een stage). Vrijwilligers worden vrijgesteld van hun lidmaatschap bijdrage. Vrijwilligers dienen ouder te zijn dan 18 jaar.

Als ouder heeft u de wettelijke toezicht en verplichtingen die u als ouder uitoefend aangaande uw minderjarig kind zoals controle mailing ondertekeningen documenten, op de hoogte blijven over alles wat uw kind aanbelangt in onze vzw en haar werking.

GELIEVE U HIERIN DIT ITEM UW GEGEVENS TE WILLEN NEER SCHRIJVEN.

0
LID WORDEN BIJ DE VZW SAIGEN
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.