0

Inschrijvingsformulier lidmaatschap

Volgende informatie is nodig voor onze ledenadministratie:

Trainingslidmaatschap is max 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau van de speler en de beschikbare teamcapaciteit

Standaard lid: lid met hockeyervaring - speelt in de Jeugd-, Dames-, Heren- of Masterscompetitie Ladies/Gentlemen: lid met hockeyervaring - speelt in de Ladies- of Gentlemencompetitie Kleuter: trainingslid in de leeftijd van min 4 tot max 6 jaar (U6) in het huidige hockeyseizoen - 10 trainingen

Medewerker: vrijwilliger die niet als spelend lid geregistreerd staat Ouder: ouder van jeugdlid - zelf geen lid en wenst een eigen login voor Mijn Oranje Proeftraingen: geinteresseerde die wil meedoen met de 3 gratis proeftrainingen op 6, 13 en 20 September 2017 Trainingslid: lid zonder hockeyervaring - traint wel maar speelt geen competitie
Volgende informatie is nodig voor een goede team- en trainingindeling:
Volgende informatie is nodig voor een goede clubwerking:
En tot slot...
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributie- en entreegelden. Ondergetekende is op de hoogte van de verplichting om min. 1x per jaar bardienst te doen. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de bijdrage infrastructuur.