0
Inschrijvingsformulier seizoen 2020-2021

Vul het formulier in om lid te worden

Fill out the form below to become a member

Contactgegevens aansluitend lid / Contact Details Member

This field is required. Please select a contact.

Aansluiting:

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger verklaart een uittreksel te hebben ontvangen van de verzekeringspolis (NV Arena) en ermee akkoord gaat. De volledige voorwaarden zijn terug te vinden op het secretariaat en op onze website.

Je kan ze ook hier nalezen: https://rscheverlee.be/documentatie/ 

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat ook akkoord dat hij/zij op de hoogte gehouden wordt van wijzigingen, acties en andere activiteiten van de club. Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens onze privacy policy. Deze vindt u terug op onze website.

94 recreatief

Inschrijving recreatielessen 1 en 2e lid (24-verzekering NIET inclusief)

Subscription recreational sessions 1st and 2nd member (24-hour insurance NOT included)

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
82 recreatief

3e lid van eenzelfde familie / 3rd member of the same family

Inschrijving recreatielessen (24-verzekering NIET inclusief)

Subscription recreational sessions (24-hour insurance NOT included)

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
68 recreatief

4e lid of meer van eenzelfde familie / 4th member or more of the same family

Inschrijving recreatielessen (24-verzekering NIET inclusief)

Subscription recreational sessions (24-hour insurance NOT included)

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
175 competitief

inclusief: rugnummer, competitiepakje, training en 24-uursverzekering

including: number, racesuit, training sessions and 24-hour insurance

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
25 niet-sportend

Wil je onze club graag steunen? Dat kan door je aan te sluiten als niet-sportend lid.

Would you like to support our club? You can by registering as a non-sporting member.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
7.5 24-uursverzekering / 24-hour insurance

Skate je veel buiten de lessen, opteer dan voor de extra verzekering.

Skating outside of courses? Opt in for the extra insurance.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
0
Inschrijvingsformulier seizoen 2020-2021
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.