0
Zomerkamp 2023 (15-18/08): MINI STARS voor niet-leden

Dit formulier mag enkel gebruikt worden om kinderen in te schrijven voor het zomerkamp die momenteel GEEN lid zijn van de hockeyclub. 

Tijdens de zomervakantie organiseert hockeyclub Roeselare Rangers een kamp voor leden én niet-leden van geboortejaar 2018 tot en met 2012.


Algemene info:

Het kamp gaat door van dinsdag 15 augustus t.e.m. vrijdag 18 augustus.

Dit kamp is leden én niet-leden. Als je inschrijft, kan je enkel inschrijven voor het volledige kamp, dus voor de  opeenvolgende dagen. 


Dagindeling kamp:

8.00-9.00 opvang (graag aanmelden ten laatste om 8u50)
9.00-16.00 kamp
16.00-17.00 avondopvang (afhalen mogelijk vanaf 16.00)


Prijs kamp:

€130 (inclusief een T-shirt, 10-uurtje en 15-uurtje)
€65 (in bezit van een Roeselaarse vrijetijdspas)

 

Extra info:

Betaling van het kamp:

Indien de club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de club zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Annulatie van de inschrijving :

Gelieve ons steeds tijdig (minstens 14 dagen voor aanvang) op de hoogte te brengen wanneer u het kamp wenst te annuleren.
Dit kan door een mailtje te sturen naar admin@hockeyclubroeselare.be met vermelding van de naam van uw kind en de reden tot annulering.
Bij annulering houdt de Club zich het recht voor om een administratiekost van 30 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld (uitgezonderd bij ziekte, op vertoon van medisch attest).  

Annulatie van het kamp:

De club houdt zich het recht voor om zelf het kamp te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval het kamp niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van de Club.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door de club zelf worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

Het kamp zal plaats vinden onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment geldig zijn.

0
Zomerkamp 2023 (15-18/08): MINI STARS voor niet-leden
150 Zomerkamp 2023 MINI STARS
Volzet - Plaats op wachtlijst
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
0
Zomerkamp 2023 (15-18/08): MINI STARS voor niet-leden
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.