0
ZOMERSTAGE I 2024

INSCHRIJVING MERODE ZOMERSTAGE I 

GEGEVENS KIND

Dit veld is verplicht. Selecteer een contact.
0
ZOMERSTAGE I 2024

GEGEVENS OUDER/VERANTWOORDELIJKE

0
ZOMERSTAGE I 2024

NUTTIGE INFORMATIE

Telefoonnummers waarop iemand bereikbaar is tijdens het hockeykamp (minimum 2)

0
ZOMERSTAGE I 2024

MEDISCHE GEGEVENS

Ik verklaar dat bovenstaande medische gegevens volledig en correct zijn.

 

Ik geef hierbij uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van mijn kind. Deze persoonsgegevens dienen om de registratie te voltooien en om een veilige omgeving te waarborgen tijdens de stage. Merode Hockey Grimbergen gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor organisatie-doeleinden. In sommige gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met derden zoals trainers, medisch personeel of andere betrokken partijen tijdens de hockeystage. Dit zal beperkt blijven tot wat nodig is voor de juiste uitvoering van de stage. Door mijn kind te laten deelnemen aan deze stage geef ik mijn expliciete toestemming met betrekking tot voormeld gebruik.

Annuleren kan tot twee weken voor aanvang het kamp en enkel via mail naar kampen@hcmerode.be Bij annulatie wordt er een administratieve forfaitaire kost van 25€ aangerekend. Wij betalen het inschrijvingsgeld onder aftrek van deze administratieve kost binnen de 15 dagen terug op het bankrekeningnummer waarmede de deelnamebedrag werd betaald. 

Indien u de stage annuleert vanaf de 14e dag (inclusief) voor aanvang van de stage, dient u 50% van de totaalprijs van de stage te betalen, tenzij u een geval van overmacht kan aantonen, gestaafd door afdoende bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een medisch attest. Ook in dat geval zal u een administratieve kost aangerekend worden van €25.

Indien u geen bevestigingsmail ontvangt, kijk dan even in uw ongewenste berichten of spam. Indien u de bevestigingsmail daar niet terugvindt, stuur een mail naar secretariaat@hcmerode.be

0
ZOMERSTAGE I 2024
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.