0
Inschrijvingsformulier seizoen 2021-2022

Vul het formulier in om lid te worden  -  Fill out the form below to become a member

Contactgegevens aansluitend lid / Contact Details Member

BELANGRIJK/IMPORTANT

 

Wie de voorbije 3 jaar al eens lid was, vult het Twizzit Contact in. Voor leden geboren in 2007 of vroeger die lid waren tijdens het seizoen 2020-2021 wordt dan een reductieprijs berekend omdat Covid-19 ervoor zorgde dat we een groot deel van het jaar geen lessen konden aanbieden. Wanneer je er voor kiest om het veld niet in te vullen, zal de korting niet aangeboden worden.

 

For those who were a member in the past 3 years, please fill in the Twizzit Contact field. Members who were active in season 2020-2021 and are born in 2007 or earlier will receive a reduction because Covid-19 made it impossible to offer a lot of lessons to you. If you choose not to enter the contact field, the reduction will not be offered.

 

This field is required. Please select a contact.

Aansluiting:

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger verklaart een uittreksel te hebben ontvangen van de verzekeringspolis (NV Arena) en ermee akkoord gaat. De volledige voorwaarden zijn terug te vinden op het secretariaat en op onze website.

Je kan ze ook hier nalezen. 

Vermelde persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat ook akkoord dat hij/zij op de hoogte gehouden wordt van wijzigingen, acties en andere activiteiten van de club. Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens onze privacy policy. Deze vindt u terug op onze website.

7.5 24-uursverzekering / 24-hour insurance

Skate je veel buiten de lessen, opteer dan voor de extra verzekering.

Skating outside of courses? Opt in for the extra insurance.

Select
Selected
selected (edit)
0
Inschrijvingsformulier seizoen 2021-2022
Please verify the details below before submitting the form