0
Aanvraag tot inschrijving nieuw lid

Vul dit formulier volledig in om een aanvraag tot inschrijving aan te maken.

Gegevens kind

Contact gegevens ouders

Persoonlijke gegevens van de ouders. U moet verplicht de gegevens van 1 ouder invullen, de ander is optioneel. De communicatie over de activiteiten van het ingeschreven lid zal naar deze adressen worden verstuurd.

Aanvraag inschrijving

Bevestiging

Dit formulier dient als aanvraag tot inschrijving. De vervolgstappen zijn:

  1. De groepsleiding kijkt na of er voldoende plaats is in het geboortejaar van u kind
  2. U wordt gecontacteerd met een bevestiging van de inschrijving of een melding dat u kind wordt opgenomen in de wachtlijsten