0
Inschrijvingsformulier 2022-2023 Masters + recreanten

Betalen kan direct bij de inschrijving online maar je kan ook kiezen voor een overschrijving.
Gelieve het bedrag dan zo snel mogelijk te storten op rekening BE54 0689 3579 5197 met vermelding C101 + voornaam en naam

Recreant kan je pas worden vanaf 18 jaar. De aansluiting bij de VAL gebeurt onder Running&CO, het recreatieve gedeelte. Recreanten mogen enkel gebruik maken van de piste op dinsdag.
Masters vallen in de categorie atleet omdat zij een wedstrijdnummer hebben, waarmee aan de officiële wedstrijden kan deelgenomen worden.


Bedankt

Fill in the following fields to search for an existing contact: first name, surname and date of birth.: Naam en voornaam, Geboortedatum
This field is required. Please select a contact.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de Statuten en Reglementen van de Vlaamse Atletiekliga en ze na te leven. Voor de personen minder dan 18 jaar moet de vader, moeder of voogd ondertekenen.
Door het aanvaarden van deze aansluiting (zie onderaan gelezen en goedgekeurd aan te vinken) verklaar ik me vrijwillig aan te sluiten bij de Koninklijke Atletiekclub Olympic Essenbeek-Halle vzw.
Alle persoonsgegevens op deze aansluitingskaart vermeld zijn bestemd voor intern gebruik door de Vlaamse Atletiekliga (VAL), de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) en OEH in functie van de leden-en wedstrijd administratie.
De gegevens kunnen aangewend worden door partijen contractueel verbonden met de federatie. Indien het lid niet wenst dat haar/zijn informatie voor marketingdoeleinden wordt gebruikt (publicatie van foto's op de website van OEH www.oeh.be) of voor promotionele doeleinden binnen de sportclub en federatie, kan dit melden aan de VAL en aan OEH. Ieder lid heeft gratis toegang tot haar/zijn gegevens indien identiteit bewezen wordt. 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (GDPR) van toepassing.
Die vervangt de Belgische privacywet en biedt u nog een betere bescherming en meer inspraak op het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij als sportclub stellen ons ook in regel met deze nieuwe wetgeving en willen jullie graag op de hoogte brengen van wat we met jullie persoonsgegevens doen en welke inspraak jullie hebben. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OEH verwerkt van haar/zijn leden. Voor meer uitleg verwijzen we jullie graag naar onze website www.oeh.be met link naar privacywet.

 

Preventief medisch onderzoek:
Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) niet verplicht.
Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij:
- Atleten die met hun sportloopbaan beginnen
- Atleten die instensief aan competitie doen
- Vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar, mannelijke atleten ouder dan 40 jaar
- Atleten met chronische  aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma, ...
- Atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
- Iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van: hartkloppingen, pijn of 
   beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies
- Mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren:
   Roken
   Hoge Bloeddruk
   Te veel cholesterol
    Verhoogd bloedsuikergehalte

 
0
Inschrijvingsformulier 2022-2023 Masters + recreanten
0
Inschrijvingsformulier 2022-2023 Masters + recreanten
Please verify the details below before submitting the form