0
Aanmelden reservelijst MULTIMOVE

Multimove wordt aangeboden voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar.
De kinderen moeten minstens 2,5 jaar geworden zijn op de 1ste lesdag van de reeks.
Kinderen die reeds eerder deelnamen aan een multimove-lessenreeks krijgen voorrang. We laten maximum 24 kinderen toe om de kwaliteit te kunnen garanderen. Als er plaatsen vrij zijn contacteren we kinderen van de reservelijst.
Begin februari 2023 start een nieuwe lessenreeks van 12 lessen.

Contactgegevens