0
Inschrijvingen 2023-2024

Je verklaart kennis te hebben van de statuten, reglementen, privacyverklaring en gedragscodes (die betrekking hebben op jouw functie binnen de club) van de Vlaamse Atletiekliga en ze na te leven. Je kan de info terugvinden op www.flac.be. Door het betalen van het lidgeld verklaar je jou vrijwillig aan te sluiten bij hogervermelde atletiekvereniging. 

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de loop van het jaar dan rekenen we erop dat je deze aanpast in jouw Twizzit account of doorgeeft aan jouw trainer.

Bij blessure of stopzetten van de trainingen in de loop van het werkjaar, wordt het lidgeld niet terugbetaald. Als een blessure op een training/wedstrijd is opgelopen, kan dit aangegeven worden aan de verzekering.

0
Inschrijvingen 2023-2024

Lidmaatschap en Lidgeld

Na ontvangst van jouw betaling, krijg je automatisch een attest waarmee je een eventuele terugbetaling bij het ziekenfonds kan aanvragen. Bij inschrijving voor 1 november 2023 zal het attest evenwel pas na 1 november 2023 worden opgemaakt om naar het correcte werkjaar te verwijzen.

0
Inschrijvingen 2023-2024
0
Inschrijvingen 2023-2024
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.