0
Webshop: Reisbijstand

Sports group travel program - Arena

In geval van bijstand / hospitalisatie in het buitenland (sla deze gegevens op): Neem contact op met de Alarmcentrale op het nummer +32.3.253.69.16 en maak melding van volgend polisnummer 2.009.718 / 0046

SUBREFERENTIE MASTER POLICY : 0 0 4 6
Onder de ARENA “Master Policy” nr. 2.009.718 worden reisverzekeringen gesloten connexe aan door sportfederaties voor haar leden via ARENA onderschreven groepspolissen, aangeduid in deze context als de “onderliggende federale polis”. De hierna vermelde verzekeringsnemer verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van “Master Policy “ nr. 2.009.718 en wenst als lid van de hierboven vermelde federatie er een verzekering op af te sluiten voor de hierna gepreciseerde reis voor rekening van de hierna nominatief vermelde leden. De waarborg is slechts verworven vanaf de datum van premiebetaling aan ARENA op bankrekening nr. Iban: BE64 2100 0568 4252 / Bic: GEBABEBB voor zover bovendien onderhavig formulier vóór de aanvang van de reis bij ARENA is toegekomen.

Betaal bovenstaand bedrag aan ARENA op bankrekening nr. Iban: BE64 2100 0568 4252 / Bic: GEBABEBB. VKKF bezorgt dit inschrijvingsformulier aan Arena. 

Deze gegevens worden opgenomen in bestanden waarvan N.V. ARENA de houder is.Sommige ervan kunnen in aanmerking komen om te worden overgemaakt aan commerciële medewerkers.De wet van 08.12.1992 verschaft het recht van toegang tot, en aanpassing van deze gegevens, alsook het recht tothet raadplegen van het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Private Levenssfeer.

0
Webshop: Reisbijstand
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.