0
Registratie nieuw lid KKC Voorwaarts of KC Edegem/Voorwaarts en KBKB

Vul dit formulier in om uw aansluiting bij KKC Voorwaarts of KC Edegem/Voorwaarts en KBKB aan te vragen

Contactinformatie nieuw lid en wettelijke vertegenwoordiger indien aanvrager jonger is dan 18 jaar

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Zorg ervoor dat u een pasfoto heeft die aan de volgende eisen voldoet:

  • Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach.
  • Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.
  • Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van uw oren moet zichtbaar zijn.
  • De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt

Digitaliseer de foto (indien nog niet voorhanden)

  • Scan de foto met een scanner of smartphone
  • Maak een foto van de foto met uw smartphone

Indien u geen geschikte pasfoto heeft, neem dan een selfie die voldoet aan de bovenstaande eisen.
Alle richtlijnen ivm een correcte pasfoto vindt u via deze link

Wet van 8-12-1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De aanvra(a)ger/ster (en, indien hij/zij minderjarig is, de wettelijke vertegenwoordiger/ster) geeft toestemming tot opname van zijn/haar persoonsgegevens in de ledenbestanden van de club en de K.B.K.B.. Deze zijn houder en bewerker van hun naam, adres en rijksregisternummer hierboven vermeld. De gegevens zullen gebruikt worden voor de club- en bondsadministratie. Foto's worden in het bestand opgenomen en kunnen op de website geplaatst worden. Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het Openbaar Register bij de Commissie voor de Becherming van de Persoonlijke Levenssfeer (C.B.P.L.). De aanvrager/ster heeft het recht inzage van die gegevens en kosterloze verbetering van fouten te vragen. Daartoe stuurt hij/zij aangetekend een gedagtekende en ondertekende brief naar de clubsecretaris en/of het bondssecretariaat. Krijgt hij/zij geen voldoening, kan hij/zij beroep aantekenen bij de C.B.P.L.;