0
TRAINEN MET MAX. 4 PERSONEN WOENSDAG 20/01/21
Submit the form below and join our event!
CENTRAUTOVELD DEEL 3
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 3
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 3
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 4
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 1
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 2
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 4
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 1
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 2
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 3
Voeg toe
selected (aanpassen)
CENTRAUTOVELD DEEL 4
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 1
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 2
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 3
Voeg toe
selected (aanpassen)
DIGITOPIAVELD DEEL 4
Voeg toe
selected (aanpassen)

Voorwaarden.

RAHC voorziet vanaf de week van 18/01/2021 de mogelijkheid om op individuele basis te kunnen sporten op het hockeyveld. Deze mogelijkheid is tijdelijk en uitzonderlijk, naar aanleiding van, en in overeenstemming met de geldende Covid19-maatregelen. De organisatie van deze extra mogelijkheid zal wekelijks worden geëvalueerd, indien nodig aangepast.
Wie de reservatie maakt is verantwoordelijk voor de naleving van onderstaande voorwaarden voor alle deelnemers (tussen 1 en max. 4).

Wat?

De club stelt haar hockeyterreinen gratis ter beschikking voor individuele training met eigen materialen. De club stelt geen materialen ter beschikking, met uitzondering van de doelen die op het veld staan. Er is geen begeleiding vanuit de club. Reservatie is steeds voorafgaand verplicht via het invulformulier op de website van de club.

Onder individuele training wordt verstaan: fysieke oefeningen die hockey-gerelateerd zijn (lopen, sprinten, technische oefeningen, …) en hockeytrainingen. Wedstrijdvormen zijn niet toegelaten, tenzij tussen personen binnen hetzelfde gezin.

Andere infrastructuur is niet geopend (bar, toiletten).

De training kan enkel gebeuren met passend sportmateriaal, en met respect voor de infrastructuur.

Je dient na de trainingssessie de infrastructuur onmiddellijk te verlaten, en volgt daarbij het covid-circulatieplan. Je blijft na de training dus niet ter plaatse.

Wie een speler brengt met de wagen zet de speler af aan de hoofdingang (kiss-and-ride) en haalt deze terug op aan de uitgang thv de Xior- Arena.

Wie?

De mogelijkheid om op individuele basis te trainen staat enkel open voor leden van RAHC vzw die hun lidmaatschap van 2020-2021 betaald hebben.
Reservatie is mogelijk voor alle leden waarvoor de trainingen owv covid-maatregelen tijdelijk niet kunnen georganiseerd worden, d.w.z. voor alle spelers +12 jaar.

Boeken en sporten is mogelijk:
- als individu (boeken voor 1 persoon)
- individueel met maximum 3 extra leden (boeken tot max. 4 personen)
- wie reserveert voor meerdere leden dient ook bij eventuele volgende reservaties te reserveren met dezelfde bubbel (zelfde personen)

Er mag geen contact zijn tussen de verschillende velddelen.

Hoe?

Je kan een reservatie maken van maximum 1 uur per dag op de tijdstippen die weergegeven worden in het formulier. Bij voorkeur kies je een moment dat samenvalt met je normale trainingsuur. Moest een tijdstip niet meer beschikbaar zijn in de lijst, dan betekent dit dat het bedoelde tijdstip volzet is.

Je mag voor maximum 2u op weekbasis een velddeel huren, zodat zoveel mogelijk spelers aan bod kunnen komen.

Je kan voor meerdere personen reserveren (op naam van 1 persoon), maar nooit meer dan 4. Alle personen voor wie de inschrijving geldt zijn lid van RAHC vzw.

Indien je hebt gereserveerd, en toch niet kan aanwezig zijn, dan vragen we om de boeking te annuleren via mail; dit via admin@rahc.be. Indien je na reservatie niet komt opdagen kan de club een kost aanrekenen.

Regels?

Alle regelgeving van de overheden gaan voor op deze regels.
De ordediensten kunnen op elk moment controles uitvoeren op de terreinen. De club komt niet tussen indien bij overtreding van regels een boete zou worden uitgeschreven.
Alle voorschriften die gelden buiten het sportveld dienen onverkort te worden gevolgd (zoals o.a. het dragen van een mondmasker)
Er zijn geen toeschouwers toegelaten langs het terrein of op de site.
Je respecteert een correct gebruik van de infrastructuur, met passend sportmateriaal. Je neemt je afval na het sporten opnieuw mee. De doelen worden niet verplaatst; het veld wordt volledig opgeruimd en netjes achter gelaten. Het is niet toegestaan om te eten op de hele site van de club.
RAHC vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade aan infrastructuur of anderen.