0
Inschrijvingsformulier lidmaatschap
Volgende informatie is nodig voor onze ledenadministratie:


Trainingslidmaatschap is max 6 tot 12 maanden afhankelijk van het vaardigheidsniveau van de speler en de beschikbare teamcapaciteit.

NB Voor de jongste jeugdcategorien (U7 en U8) is niet altijd hockeyervaring vereist.  Het type lidmaatschap (traininglid of spelend lid) is dan alleen afhankelijk van de beschikbare teamcapaciteit.

 • Standaard lid: lid met hockeyervaring - speelt in de Jeugd-, Dames-, Heren- of Masterscompetitie
 • Ladies/Gentlemen: lid met hockeyervaring - speelt in de Ladies- of Gentlemencompetitie
 • Student: lid met hockeyervaring, volgt geen trainingen, speelt alleen competitie
 • Trainingslid: lid zonder hockeyervaring - traint wel, maar speelt geen competitie
 • Start 2 Hockey: volwassene zonder hockeyervaring
 • Medewerker: vrijwilliger die niet als spelend lid geregistreerd staat
 • Ouder: ouder van jeugdlid - zelf geen lid en wenst een eigen login voor Mijn ISCA (Twizzit)

Volgende informatie is nodig voor een goede team- en trainingindeling:
Volgende informatie is nodig voor een goede clubwerking:

En tot slot...

 • Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
 • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributie- en entreegelden.
 • Ondergetekende is op de hoogte van de verplichting om min. 1x per jaar een vrijwilligerstaak te doen.
 • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de bijdrage infrastructuur.
 • Ondergetekende is akkoord dat volgens de nieuwe GDPR privacy wetgeving dat deze gegevens binnen de club voor contactopname kunnen dienen.