0
Inschrijvingsformulier Advanced Open A1/A3 - A2

Om je inschrijving in orde te kunnen maken, verplicht de Vlaamse Overheid (die deze opleiding subsidieert) ons je gegevens te registreren.
Je inschrijving is pas in orde nadat ontbrekende gegevens aangevuld werden en je ons dit inschrijvingsformulier hebt terug bezorgd!

€ 900

Het bedrag is incl. btw - onderaan vindt je meer info betreffende KMO Portefeuille

Contact info

Bedrijfsgegevens

Dronecollege = sectoraal erkend opleidingscentrum PC 124

BELANGRIJK VOOR BOUWSECTOR

Deze erkenning als sectoraal opleidingscentrum van de bouw zorgt er voor dat de bouwbedrijven beroep kunnen doen op de sectorale financiële hefbomen in het kader van opleiding, als hun bouwvakarbeiders opleiding volgen.

Werknemers uit de bouwsector dienen hun aanwezigheidscertificaten te sturen naar adm@constructiv.be , zodat Constructiv deze kan controleren en invoeren in hun database, zodat de werkgever kan profiteren van deze subsidies.

KMO portefeuille - Agentschap Innoveren en Ondernemen

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Op hun website : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille vind je alle info terug.

Wens je gebruik te maken van KMO-subsidie ?

Alle cursistgevens zijn onderworpen aan de privacywetgeving. Dronecollege zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding.

De cursist verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden op de website.

De verstrekte gegevens zijn juist en volledig en kunnen op verzoek met bewijsstukken gestaafd worden. Ondergetekende verklaart aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Inschrijvingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toelatingscommissie van Dronecollege.

Ondergetekende cusist geeft uitdrukkelijk toestemming aan Dronecollege, het ESF-agentschap Vlaanderen en aan de VDAB om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken met als doel tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen en subsidiedossiers te beheren. Met het oog op een zo snel en correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS/KERN). U heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992.
Tijdens de training worden er foto's genomen en deze kunnen gebruikt worden voor sociale media en reclame doeleinden.

€ 0.00
0
Inschrijvingsformulier Advanced Open A1/A3 - A2
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.