0
Charter Gent Rugby Football Club - Zelf-test
Charter en de zelf-test van het charter

Charter Gent Rugby Football Club

Erecode van een speler

Ik beoefen de rugbysport om een goed speler te worden, respectvol om te gaan met mijn omgeving, en aldus een meerwaarde aan mijn leven te geven.

 

Daartoe moet ik bekwaam zijn om:

 

  • Rugby, een contactsport, te beoefenen op een eerlijke, loyale en enthousiaste wijze. Fair-play gaat boven alles.

 

  • Respect te hebben voor mijn ploegmaats, de tegenstander, de scheidsrechter en zijn beslissingen, de trainers, de begeleiders, vrijwilligers, de supporters en het personeel van De Blaarmeersen, het clubhuis en andere accommodaties.

 

  • Fier te zijn op mijn club en deze te helpen op een verantwoordelijke wijze. Ik ben een ambassadeur van mijn club en breng deze dus niet moedwillig in diskrediet.

 

  • Solidair te zijn met mijn teamgenoten, hen niet in de steek te laten en ten allen tijde hen bij te staan.

 

  • Loyaal te zijn in mijn gedrag en niet agressief, gewelddadig of spottend.

 

  • Te voorkomen dat mijn eigen belangen de belangen van de ploeg/club nadeel berokkenen, en toon ik mij op een verantwoordelijke en vriendelijke manier en dit in alle omstandigheden.

 

  • De accomodatie en het materiaal, dat mij ter beschikking is gesteld, te respecteren en te onderhouden en het materiaal met zorg te behandelen alsof het het mijne was.

 

  • Mij aan afspraken te houden.
Charter Gent Rugby Football Club - Zelf-test

Charter Gent Rugby Football Club - Zelf-test

De zelf-test bestaat uit 16 vragen. De volgende vraag verschijnt pas als je het juist antwoord hebt aangevinkt.

Charter Gent Rugby Football Club - Zelf-test