0
Uitschrijfformulier MTB Assen

Jammer dat je MTB Assen gaat verlaten! 
Vul het formulier in en dan verwerken we je uitschrijving in de ledenadministratie.

Let op: Een lidmaatschapsperiode bij MTB Assen is een kalenderjaar. Voor de uitschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Schrijf je je uit voor 1 december: je lidmaatschap eindigt op 31 december van het betreffende jaar.
Schrijf je je uit tussen 1 en 31 december: je betaalt het komende jaar nog eenmaal volledige contributie.

Persoonsgegevens