0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL

Hartelijk welkom bij de Kayak Club Leuven!

Enkele vragen vooraf

Is kajak varen voor U een nieuwe sport?

  • U wil kennis maken met deze sport en met onze club?
  • U heeft wel al eens gekajakt (bv. een afvaart in de Ardennen, meegevaren met vrienden, gehuurd tijdens een vakantie, …) maar U heeft nog geen scholing gevolgd?

Schrijf dan eerst in voor onze Start-to-Kayak

Inschrijven Start-to-Kayak


U heeft reeds ervaring in deze sport:

  • U heeft reeds een kajakcursus gevolgd.
  • U bent vroeger lid van een kajakclub geweest.

Ga dan verder met dit aanmeldingsformulier.

0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL

Welke kajakervaring brengt U mee?

0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL

Persoonsgegevens van de sporter

0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL

Rechten en plichten

Reglementen

Door bij ons toe te treden wordt U clublid van de Koninklijke Sportivitas Kayak Club Leuven vzw en via ons bent U tevens verbonden met Peddelsport Vlaanderen vzw, onze sportfederatie. Uw rechten en plichten als clublid worden bepaald door de statuten en het intern reglement van KSKCL vzw, tevens zijn de gedragscodes van Peddelsport Vlaanderen van toepassing.

Privacyverklaring

Privacyverklaring (Europese verordening inzake Gegevens Bescherming - in voege vanaf 25/05/2018):

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Koninklijke Sportivitas Kayak Club vzw, met maatschappelijke zetel Kareelveld 2B te 3000 Leuven, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten via onze nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang.

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken consulteren via de Twizzit app. Na uw inschrijving krijgt u hiervoor een persoonlijke login toegestuurd. Via deze app kunt u zelf uw persoonsgegevens wijzigen, maar u kunt ook altijd een wijziging of overdracht aanvragen via het mailadres info@kayakclubleuven.be

Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze Privacyverklaring op onze website.

www.kayakclubleuven.be

Gezond sporten

Peddelsport Vlaanderen adviseert, indien je een recreatieve vaarder bent, om de onderstaande vragenlijst jaarlijks in te vullen. Je zal op het einde van de vragenlijst een advies ontvangen, Peddelsport Vlaanderen raadt je aan deze te volgen.

 

Vragenlijst sportkeuring

0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL

Lidgeld en clubmateriaal

0
Aanvraagformulier Clublid KSKCL
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.