0
Aanvraag gebruik van de accommodatie KKC Voorwaarts

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1) Met accommodatie wordt bedoeld de sporthal, kantine en sportvelden

2) Het gebruik van de accommodatie is altijd onderworpen aan voorwaarden welke afhankelijk zijn van welke accommodatie u wenst te gebruiken, de duur en soort activiteit die u wenst te organiseren in of op onze accommodatie

3) Elke aanvraag wordt behandeld op de volgende bestuursvergadering. Deze gaan door elke eerste maandag van de maand met uitzondering van de (vakantie) maand juli

4) U kan een antwoord verwachten ivm uw aanvraag binnen de 3 werkdagen na de betreffende bestuursvergadering met alle modaliteiten indien uw aanvraag werd goedgekeurd

____________________________________________________________________________________________________