0
Inschrijving (online) Algemene Vergadering

Informatie

Schrijf je nu in voor de Algemene Vergadering op 18 maart 2021. De AV zal omwille van Corona-maatregelen online doorgaan via een MS Teams Vergadering.

Er wordt een mail gestuurd met alle uitleg over de aanpak van de vergadering en de stappen vooraf naar diegene die wordt opgegeven als contactpersoon voor de club. Onderstaand formulier zal dus dienen als officieel inschrijvingsdocument.

Geef duidelijk aan of u zal deelnemen aan de AV als stemgerechtigde vertegenwoordiger voor uw club: Gelieve uw naam voornaam functie en e-mailadres in te geven. Wij bezorgen je nadien een mail met alle info om deel te nemen en te stemmen. Indien u iemand volmacht wenst te geven om voor jouw club te stemmen. Gelieve ons dan de club, naam en voornaam van de vertegenwoordiger van die club en e-mailadres mee te delen. Gelieve zelf de nodige communicatie te voeren met deze club.

Zodra wij een ondertekend volmacht formulier ontvangen hebben in onze mailbox info@vkkf.be is deze volmacht geldig. De stemming zal volledig digitaal gebeuren. De stemgerechtigde afgevaardigde zal een aparte mail ontvangen waar hij/zij de stemming kan uitvoeren (Max.1 stemgerechtigde/club). De stemmen zullen automatisch gewogen worden door het systeem.

Wens jij je vanaf 2021 kandidaat te stellen als Peddelsport Vlaanderen (VKKF) bestuurder, lid van een beleidscel, lid van een Technische Comité, lid van de Tuchtcommissie of lid als Peddelsport Vlaanderen(VKKF)-vertegenwoordiger in de AV van de KBKV? Download hier de kandidaatstellingsformulieren en laad uw formulier in dit formulier op ten laatste 7 maart 2021.

Voorlopige Agenda

18:00u: Start online AV
18:30u Statutair gedeelte:

 1. Verwelkoming door Rik Vierstraete.
 2. Goedkeuring verslag AV en BAV 2020 
 3. Mededeling aanwezigen en volmachten
 4. Financieel overzicht 2020 + verslag verificateurs, kwijting Bestuursorgaan
 5. Begroting 2021 - 2024
 6. Lidmaatschappen en lidgelden 2022
 7. Aanpassingen reglementen (sportieve reglementen en Peddelsport Vlaanderen) 2021
 8. Voorstelling Kandidaat vrijwilligers
 9. Stemming

20:00u Pauze (anonieme digitale stemming)

20:15: Inhoudelijk gedeelte

 1. Terugblik 2020 en vooruitblik 2021-2024 Algemene werking
 2. Beleidsfocus Jeugd
 3. Beleidsfoucs Topsport
 4. Beleidsfocus Laagdrempelig sporten

21:30u

 • Bekendmaking stemmen
 • Bedanking aanwezigen
Inschrijving (online) Algemene Vergadering
Ja
Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Nee
Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Inschrijving (online) Algemene Vergadering

Kandidaatstelling 

VKKF startte in 2019 met een gloednieuwe structuur. Vrijwilligers kunnen zich voortaan zelf kandidaat stellen om mee te werken op federatieniveau. Niet elke vrijwilliger heeft dezelfde interesses, tijd of competenties, maar in een organisatie heb je verschillende mensen nodig. Download hier de kandidaatstellingsformulieren. Duid hieronder aan voor welke orgaan je kandidaatstelt en laad het kandidaatstelling op.