0
Nieuwlid

Voor aanmelden van proeflessen: kijk op het fomulier "hockey op proef".

Met dit "nieuw lid" formulier bevestig je jouw lidmaatschap bij hockeyclub Phoenix en het daarbij horende lidgeld.

Nieuwlid