0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team

Inschrijvingsformulier voor de jeugdtrainingen en wedstrijdbegeleiding van VVW Galgenweel

0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team
Fill in the following fields to search for an existing contact: Email
This field is required. Please select a contact.
0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team
Q - clubboot

Optimist van de club
In Twizzit krijg je de jeugdtrainingen en Q-cups te zien

Niet voorradig
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Q - eigen boot

Eigen optimist
In Twizzit krijg je de jeugdtrainingen, Q-cups en nationale wedstrijden te zien.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Ander boottype - clubboot

RS Tera, RS Feva, Laser, Laser Vago
In Twizzit krijg je de jeugdtrainingen te zien

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Ander boottype - eigen boot

Je zeilt met je eigen boot, maar geen optimist
In Twizzit krijg je de jeugdtrainingen te zien

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)

Een clubboot zal op het einde van elke maand aangerekend worden: 10 euro/aanwezige training.

0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team
120 pakket najaar 2021

16 trainingen op woensdag en zaterdag tussen de zomervakantie en de novembervakantie

ACTIE: voordeelprijs om aan te sluiten na de zomerzeilschool. Kom 2 keer per week zeilen voor de prijs van 1.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
325 pakket winter 2021-2022

26 trainingen tussen de novembervakantie en de paasvakantie.

ACTIE: schrijf in voor 15 oktober en krijg een gratis VVW-team trui.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
per training

U onvangt op het einde van elke maand een afrekening van 20 euro/deelgenomen training.

Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team

Inschrijvingsvoorwaarden

Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Na ontvangst van dit vervolledigde inschrijvingsformulier en het cursusgeld is de inschrijving definitief. Het annuleren van de inschrijving geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Ziekte tijdens de cursus/training evenmin.

 

Het invullen van dit inschrijvingsformulier wordt beschouwd als de verklaring omtrent de medische geschiktheid van de deelnemer aan het zeilkamp en de daarmee samenhangende activiteiten. De deelnemer is bovendien in staat om zelfstandig in het water te springen en kan zonder onderbreking 50 meter zwemmen.  Indien blijkt dat de deelnemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is dit een reden om de deelname aan het zeilkamp stop te zetten zonder enig recht van teruggave van het cursusgeld.

 

Monitoren zijn, met het oog op een gepaste opleiding en de veiligheid van de deelnemer, in overleg met de hoofdtrainer of zeilschoolverantwoordelijke, bevoegd tot de beoordeling van de fysische en motorische bekwaamheid tot deelname aan het zeilkamp. Bijgevolg kan beslist worden deelname aan het zeilkamp stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen nieuwe of bijkomende kosten mee.

 

Ondergetekende ontslaat het Bestuur en de inrichters van VVW Galgenweel vzw van alle verantwoordelijkheid en verklaart hierbij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (bijv. Familiale Verzekering) onderschreven te hebben die het beoefenen van de zeilsport en daarmee samenhangende activiteiten dekt. 

 

Deelnemers aan de trainingen moeten lid zijn van VVW Galgenweel vzw, waardoor ze verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Bij een eventueel ongeval zal een attest worden ingevuld en meegegeven door de verantwoordelijke van VVW Galgenweel. Het is nadien de verantwoordelijkheid van de ouders/cursist om dit verder in te vullen en samen met de nodige papieren tijdig op te sturen naar de verzekering. 

 

Tijdens zeilkampen/trainingen/activiteiten worden heel wat foto’s getrokken, deze worden nadien op de website geplaatst. Groepsfoto’s en overzichtsfoto’s kunnen gebruikt worden voor promotie van VVW Galgenweel, deze worden voor geen andere doeleinde gebruikt en zeker niet doorgegeven aan derden. Bij inschrijving gaat u hiermee akkoord.

 

BETALING

 • Trainingen
  • U schrijft in voor een pakket. Hierbij betaalt u voor alle trainingen in een bepaalde periode. U geniet bijgevolg van een mooie korting. De voorwaarde is dat u op voorhand betaald, u zal bij de volgende stap een online betaling moeten uitvoeren.
  • Indien u niet voor een pakket hebt gekozen, zal u van ons op het einde van elke maand een betalingsuitnodiging krijgen voor de trainingen waarop uw zoon/dochter aanwezig was. Dit is 20 euro per training + 10 euro per training met clubboot. U dient enkel eenmalig via dit formulier de inschrijvingsvoorwaarde te aanvaarden. De trainingen dienen dan binnen de week te worden voldaan.
 • Wedstrijden - Q-cup
  • U zal op het einde van elke maand een betalingsuitnodiging krijgen voor de wedstrijden dat uw zoon/dochter aanwezig was. Dit is 10 euro per Q-cup (excl inschrijvingsgeld) en 35 euro per nationale wedstrijd (excl inschrijvingsgeld).
 • Zeilstages
  • Voor deelname aan zeilstages zal er steeds een apart inschrijvingsformulier opgesteld worden en vragen we op voorhand via dat formulier te betalen.
0
JGDTR - 2021-2022 Registratie VVW-team
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.
Inschrijvingen