0
Aanmelden nieuw lid
Gegevens:
Vul de velden hieronder aan en klik op [Verzenden] om je aan te melden. Voor families met meer dan 1 jeugdspeler raden we aan om beide accounts te koppelen om zo snel van identiteit te kunnen wisselen. Zie hiervoor op de website in de rubriek 'Help'-> 'Beheer de account van je kinderen'
E-mailadressen
Geef hieronder minimum 1 e-mail adres op. Het eerste e-mail adres is het belangrijkste omdat dit ook gebruikt wordt als familie-adres; dit adres wordt gebruikt voor de facturatie. De andere e-mailadressen zijn optioneel. De algemene informatie mails van de club kunnen naar elk van de e-mailadressen verstuurd worden. Dit kan je zelf instellen.