0
COVID-19: Bezoekersregistratie

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 juli 2020 beslist dat sportcentra de aanwezigheid van hun gasten (één be-zoeker of deelnemer per huishouden) moeten registreren wanneer ze deelnemen aan gemeenschappelijke sportlessen of wedstrijden. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en de andere klanten beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staat op nummer één!

VOORWAARDEN

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c van de GDPR en artikel 6bishet ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een coronavrije samenleving. Je telefoonnummer of jee-mailadres is verplicht. Als je je gegevens niet wenst te noteren, kan je de sportlessen of wedstrijden niet bijwonen.

 

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?Je hebt vast al gehoord over de ‘de AVG of GDPR’: de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘General Data Protection Re-gulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat de verwerking van persoonsgegevens beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de federale overheidop grond van artikel 6, c van de GDPR (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 6bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de verantwoordelijke van onze sportorganisatieof de Functionaris voor Gegevensbescherming van Agentschap Zorg en Gezondheid (veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be) contacteren.