0
Spelersfiche U21, eerste ploeg A+B en beloften 24-25

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en/of reeds vooraf ingevulde velden te controleren. Na het invullen gelieve de fiche over te maken via de knop " verzenden. Alvast bedankt voor je medewerking. Je gegevens worden enkel om administratieve doeleinden gebruikt voor intern gebruikl  binnen KFC Marke vzw en worden NOOIT aan derden doorgeven. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld zoals voorzien in de wetgevingen en het reglement van KBVB en Voetbal Vlaanderen. Enkel bevoegde personen van KFC Marke hebben toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van de taken. Je kan ten allen tijde je eigen gegevens opvragen.

Opmerking: Indien je jonger bent dan 18 jaar zullen bijkomende velden openen om de gegevens je ouders en/of voogd te kunnen vermelden.

contactgegevens

Medische gegevens

Gebruik beeldmateriaal

Gedurende activiteiten, trainingen, wedstrijden en organisaties bestaat er steeds de mogelijkheid dat K.F.C Marke in het kader van de werking, promotie, verslaggeving beeldmateriaal maakt. Dit beeldmateriaal kan door K.F.C. Marke gebruikt worden voor illustratie van de werking en organisatie van K.F.C Marke. K.F.C Marke kan dit beeldmateriaal voor externe en interne promotie, illustratie,... . Met andere woorden kan gebruikt worden op de website K.F.C. Marke, facebook, nieuwsbrieven .... . Er wordt er steeds over gewaakt dat het beeldmateriaal niet kwetsend is of in overtreding is met de geldende wetgevingen. We vragen je toestemming voor dit beeldmateriaal te mogen gebruiken. Indien je niet specifiek op deze vraag NEEN antwoord veronderstellen we dat je akkoord bent voor het gebruik van beeldmateriaal.

Je kan steeds je toestemming intrekken door een mail te sturen naar gc@kfcmarke.be

Maten kledij