0
Aanvraag tot inschrijving nieuwe leden 2021-2022

Hoe schrijf je in als nieuw lid van onze club?

1. Vul dit formulier volledig en juist in.
2. Druk op 'verzenden'.
3. Wij contacteren u telefonisch vanaf 16 augustus en maken de inschrijving compleet.
4. U ontvangt nadien onze onthaalbrochure en overschrijvingsformulier (pas te betalen na twee proeflessen).
5. U bent (na betaling) lid van onze club. Welkom!

Onze vereniging hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hierbij zorgvuldig om met uw gegevens, in lijn met GDPR. 
Wij verwerken uw gegevens conform het privacybeleid van de vereniging, dit beleid kan u nalezen op de website.

Contactgegevens gezin

Gegevens eerste gezinslid dat u wenst in te schrijven