0
Tennis, hockey en padelstage 4-8 juli 2022 (5-12 jaar)

Algemene inschrijvingsvoorwaarden en annulering

Indien na inschrijving voor een stage op KMTHC deelname niet mogelijk blijkt te zijn, kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk worden terugbetaald op basis van volgende voorwaarden:

  • Annulering wegens ziekte of kwetsuur
    In geval van annulering vóór aanvang of tijdens het verloop van de stage wegens ziekte of kwetsuur kan na voorlegging van een origineel en gedateerd doktersattest een terugbetaling aangevraagd worden, die gelijk is aan het aantal resterende stagedagen waarop je kind niet aanwezig was. Een forfaitaire kost van €50 wordt steeds in rekening gebracht omwille van de reeds gemaakte kosten door KMTHC.  Verwittig in geval van afwezigheid steeds de sportieve leiding van de stage en stuur een email naar stages@kmthc.be met de aanvraag tot terugbetaling.
  • Annulering wegens andere reden(en)
    In geval van annulering van minimaal 14 dagen vóór de aanvang van de stage wegens andere redenen, wordt steeds een administratieve kost van €75 in rekening gebracht.

Indien je de inschrijving minder dan 14 dagen vóór aanvang van de stage annuleert, zal het totaalbedrag van de inschrijving in rekening worden gebracht.

Een annulering dient steeds onmiddellijk per mail te worden gemeld via stages@kmthc.be.

KMTHC voorziet een verzekering voor alle deelnemers van de stage in geval van sportieve ongevallen. In geval van een letsel of ongeval kan je een aangifteformulier voor de verzekering op de website vinden.

Bij inschrijving van je kind(eren) voor een stage bij KMTHC, verklaar je je als ouder akkoord met deze voorwaarden.