0
Lidmaatschap / New Member registration 2023-24

Vul dit formulier in om lid te worden / Fill out the form below to become a member

Contact details member

Contact details ouders / parents

 

Extra informatie voor de club / Extra information needed for the club:

 

En tot slot...

  • Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributie- en entreegelden.
  • Ondergetekende is op de hoogte van de verplichting om min. 1x per jaar een vrijwilligerstaak te doen.
  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de bijdrage infrastructuur.
  • Ondergetekende is akkoord dat volgens de nieuwe GDPR privacy wetgeving dat deze gegevens binnen de club voor contactopname kunnen dienen.
  • Ondergetekende heeft de regels van de club wat betreft hockey gelezen op de site http://www.htc-isca.be/?oid=855&pid=23280
  • Ondergetekende weet dat er een infra bijdrage voor het onderhoud moet worden betaald. Voor meer info: http://www.htc-isca.be/?oid=855&pid=23288