0
Inschrijvingsformulier tennislidmaatschap zomer 2020

Volgende informatie is nodig voor onze ledenadministratie:

Dit betreft een speciaal, recreatief, zomerlidmaatschap tennis tot 1 september 2020 voor 87,50 euro. Voor kinderen geldt de helft van de volgende tarieven: zie hier. Voor combinatieleden hockey en tennis is er een gunstig combinatietarief, zie hier

Bij opgave voor dit lidmaatschap gaat men akkoord om zich te houden aan de Covid voorwaarden die Tennis Vlaanderen in overleg met de regering heeft opgesteld. Zoals te lezen in het volgende document: Play safe spelers (Covid maatregelen) Klik op de rode link om te kijken welke maatregelen dat zijn.
NB. Indien men zich niet aan deze maatregelen houdt, zal HTC ISCA het recht hebben u de toegang tot ons terrein te ontzeggen. 
Verder is het reserveren van een tennisterrein verplicht en kunt u doen op Twizzit via deze link.

Volgende informatie is nodig voor de administratie:

En tot slot...

  • Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributiegelden.
  • Ondergetekende is akkoord dat volgens de nieuwe GDPR privacy wetgeving dat deze gegevens binnen de club voor contactopname kunnen dienen.
  • Zal ik me houden aan de voorwaarden die tennis Vlaanderen (in mei 2020) heeft opgesteld om risico's op verspreiding van het Coronavirus te beperken.