0
Vernieuwingsformulier BrigandZe

Vul onderstaand formulier in om te vernieuwen.

Gegevens speler/speelster

Vernieuwingsformulier BrigandZe

Medisch attest

Op deze pagina vind je de nodige info betreffende het medische attest. Hier kan je jouw medisch attest opladen.

Wie moet zijn medisch attest opladen?

  • Nieuwe spelers
  • Spelers bij U14 of ouder (behalve touch) moeten om de 2 jaar hun medisch attest vernieuwen.


Touch spelers hebben GEEN medisch attest nodig.

Hoe kan ik zelf controleren of mijn medisch attest nog in orde is?

Ga in Twizzit naar "Persoonlijke gegevens". Scroll onder "Contact" naar beneden. Daar staat de start- en einddatum van het medisch attest. Indien de einddatum gepasseerd is of niet vermeld staat, heb je een nieuwe attest nodig.

Hoe breng ik dit in orde?

  • Het enige geldige medische attest kan je raadplegen via volgende link of op onze website onder info. Dit formulier moet je afprinten.
    https://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/11/medische-fiche.pdf 
  • Vervolgens moet je een huisarts/sportarts raadplegen en laat de arts dit ondertekenen + datum + stempel en erkenningsnummer.
  • Vervolgens moet je dit formulier vervolledigen en inscannen of een foto van nemen en opladen hieronder. Je kan dit ook achteraf doen in Twizzit bij persoonlijke gegevens.


Je bent pas in orde om wedstrijden te spelen, eenmaal je lidgeld betaald is en medisch attest in orde is.

Medische info

Deze info wordt verzameld om in geval van blessure de medische diensten correcte informatie te kunnen verlenen. 

Enkel de verantwoordelijke van de betreffende categorie zal aan deze gegevens kunnen indien nodig.

Licentie