0
Rotary Zottegem boomt !

Boomplantactie Rotary Club Zottegem 2022

Waarom?

Rotary International heeft in 2021 een 7de item toegevoegd aan haar wereldwijde focusdomeinen, nl. Leefmilieu. Bovendien is de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatsverandering een hot item. Op de laatste mileutop van de Verenigde Naties in Glasgow was er dan ook een beslissing die bijzonder in het oog sprong: “vòòr 2023 moet er een einde komen aan de ontbossing”.

De actie rust dan ook op 3 peilers:

  • we spelen in op het 7de focuspunt van Rotary International, namelijk het milieu
  • we geven Zottegem een stukje extra groen en sensibiseren de lokale bevolking daarmee omtrent de klimaatopwarming
  • de opbrengst van de verkoop van de bomen wordt opnieuw goed besteed aan lokale goede doelen

--> zo heeft deze actie 3 maal effect.

 

Hoe?

Rotary Club Zottegem wil aan dit zeer belangrijk topic zijn bijdrage leveren door in Zottegem een bos aan te planten.

Huidig voorzitter Peter Van Audenhove stelt een terrein voor 20 jaar  ter beschikking van Rotary Club Zottegem in St.-Goriks-Oudenhove. De firma Arte Verde stelt 2020 bomen gratis ter beschikking van de actie. De "2020" verwijst een beetje naar de actie Hulp2020 waar de idee is gerezen voor de aanplanting van het bos.

Wat?

Onder de slogan “Rotary Zottegem boomt !” wordt een regionale  actie op poten gezet.

Met de steun van de lokale media zoals Radio MFM, Nuus.be, Nieuwsblad regionaal, Radio 2 Oost-Vlaanderen en "Zottegem, je moet het zien om te geloven" wordt de actie zo breed mogelijk bekend gemaakt.

Door iemand een boom cadeau te geven, geef je ook een cadeau aan onze kostbare planeet, ... is er iets beter dan dat!

De plantdag wordt georganiseerd op zondag 27 maart. Op een aangegeven manier zullen verschillende boomsoorten worden geplant. Wie een boom heeft gekocht zal de kans krijgen om die zelf te planten en indien gewenst kan een naam vermeld worden op een groot bord aan de ingang van het bos.

Bedoeling is om na de aanplanting van het bos het terrein op een gepaste manier open te stellen voor het publiek via de verschillende wandelpaden die er langs lopen.

Geïnteresseerd?

Indien je wenst deel te nemen aan deze prachtige actie, vul dan onderstaand formulier in.

Indien u een factuur wenst voor deze aankoop, gelieve hieronder aan te duiden.

0
Rotary Zottegem boomt !
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.