0
Lid worden van VOBAKO

1.    Vul dit digitaal inschrijvingsdocument in:

1.1   Gegevens van het nieuwe lid: deze gegevens gebruiken wij om het lid een Twizzit-account aan te leveren. Hierdoor kan het lid toegevoegd worden aan zijn/haar team en kan het alle nuttige info, contactinformatie en ploegcommuncatie terugvinden. 

1.2   Pasfoto: deze kan u digitaal toevoegen aan uw inschrijving. Lukt dit niet? Bezorg een pasfoto aan uw trainer.

1.3   Gegevens ouders: schrijft u een kind in dat jonger is dan 18 jaar? Dan hebben wij ook de gegevens nodig van de ouder(s) omdat wij bij onze jeugd steeds communiceren naar de spelers en hun ouders. De ouders krijgen dan ook een eigen Twizzit-account die ze kunnen gebruiken om informatie op te zoeken.

2.    Extra te bezorgen documenten (kan via de trainer):

2.1   Aansluitingsformulier: dit document dient u in te vullen om u aan te melden bij de Belgische Korfbalbond. Dit document vindt u op onze website onder de knop ‘documenten’ onder de naam ‘aansluitingsdocument KBKB’.

2.2   Medische keuring: dit document moet ingevuld en ondertekend worden door uw huisarts. De mogelijkheid bestaat om dit document zelf (of ouder van een minderjarige) in te vullen. Wij raden aan om het door uw huisarts te laten invullen. Dit document vindt u op onze website onder de knop ‘documenten’ onder de naam ‘medische fiche’.

Wanneer we al deze gegevens hebben maken wij een account aan voor speler en ouder(s). De factuur wordt opgemaakt en aan u overgemaakt. Zodra deze betaling bij ons ontvangen is zal het lidmaatschap en bijhorende verzekering in orde zijn. We raden dan ook aan deze zo spoedig mogelijk te betalen.

 

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een besluit waarmee de Europese Commissie de veiligheid van data wil bevorderen. Het gaat hierbij vooral om het beschermen van persoonlijke informatie van Europese inwoners maar ook om het reguleren van de export van persoonlijke data buiten de Europese Unie. De Europese Commissie wil hiermee de controle over persoonlijke data teruggeven aan het individu. VOBAKO is niet de eigenaar van de gegevens van zijn leden zij zijn en blijven zelf de eigenaar. Jij bepaalt aan wie gegevens kunnen doorgegeven worden, met welk doel en voor de periode dat jij toestemming geeft om die te gebruiken. Als een resultaat van dit besluit zijn wij als sportvereniging ook genoodzaakt onze leden kennis te geven van hoe wij als VOBAKO met uw data omgaan. Verder hebben we uw toestemming nodig voor het verzenden van informatie zoals nieuwsbrieven.