0
Ongeval aangifte

KFC SPARTA HAACHT STATIE

Dien deze aangifte in binnen 10 dagen na datum van het ongeval!

Persoonlijke details

Medisch getuigschrift

Let erop dat het medisch getuigschrift voorzien is van:

  • een klever van de mutualiteit
  • handtekening van het slachtoffer (of ouder voor kinderen jonger dan 13 jaar)
  • ingevuld door de arts

Verzekeringsinformatie