0
Toetredingsaanvraag

De kandidatuur voor jongeren tot en met de leeftijd van 16 jaar wordt slechts in aanmerking genomen indien minstens één van de ouders of voogd zich eveneens kandidaat stelt.

Ondergetekenden stellen hun kandidatuur als toetredend lid van Koninklijke Park Tennis Club Brasschaat vzw:

Familielid 1

Toegetreden - spelend lid
Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)
Toegetreden - bezoekend lid
Selecteer
Geselecteerd
selected (aanpassen)

Peter(s) / Meter(s)

De kandidatuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze aanvraag onderschreven wordt door twee peter(s) / meter(s), die werkelijk lid (meerderjarig en tenminste 3 jaar lid) zijn van Koninklijke Park Tennis Club Brasschaat vzw.

Na ontvangst van uw aanvraag zal een bevestiging gevraagd worden van de aangeduide peter(s) / meter(s).

 

Door zich kandidaat te stellen verbinden de kandidaat-leden zich ertoe de statuten en reglementen van de vereniging te eerbiedigen en de lidgelden tijdig te voldoen.

Uw gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen vermeld in onze Privacyverklaring.