0
AANGIFTE ONGEVAL

Bij een ongeval, dient u onderstaand formulier zo snel mogelijk in te vullen en te verzenden.  U zal nadien van de club documenten krijgen die de behandelende arts behoort in te vullen.

De KBVB dient binnen de 21 dagen na het ongeval de ingevulde documenten in bezit te hebben.  Anders zal uw aanvraag onontvankelijk zijn.

PERSOONSGEGEVENS

PRIVE VERZEKERING

DETAILS VAN HET ONGEVAL

PROCES-VERBAAL