0
INSCRIPTIONS - INSCHRIJVINGen - GREENWIN 2022 - U7 -> U19 : 24, 25 & 26/6

LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR EQUIPE ET PAS INDIVIDUELLEMENT

Vendredi 24/6 de 16h à 22h - Vrijdag 24/6 van 16u tot 22u

  • Ado Fun: Ado Fun 16 Mixte
  • Ado Fun Mixte (Max 19 ans)

Samedi 25/06 9h à 15h - Zaterdag 25/6 van 9u tot 15u

  • U7 & U8 Boys & Girls (3 joueurs sur 1/8 terrain) - U7 & U8 Boys & Girls (3 spelers op 1/8 veld)
  • U9 boys & girls (6 joueurs sur 1/4 de terrain) - U9 boys & girls (6 spelers op 1/4 de veld)

Samedi 25/6 de début d'après-midi à 22h - Zaterdag 25/6 van begin van de namiddag tot 22u

  • U14 boys & girls (11 joueurs sur grand terrain) - U14 boys & girls (11 spelers op groot veld)

Dimanche 26/06 10h à 18h - Zondag 26/06 van 10u tot 18u

  • U10 Boys & girls : matin - U10 Boys & girls : ochtend
  • U11 & U12 boys & girls (8 joueurs sur ½ terrain): fin de matinée jusque 18h - U11 & U12 boys & girls (8 spelers op ½ veld): einde van de voormiddag tot 18u

Choississez une catégorie. Si elle n'apparaît plus, c'est qu'il n'y a plus de place.
Pour vous inscrire sur liste d'attente, veuillez envoyer un e-mail à greenwin@rasante.be

Kies een categorie. Indien deze vol is, zal deze niet meer verschijnen.
U kunt uw ploeg op de wacht lijst inschrijven door een e-mail te sturen naar greenwin@rasante.be

* CHAMP OBLIGATOIRE / VERPLICHTE VELDEN

0
INSCRIPTIONS - INSCHRIJVINGen - GREENWIN 2022 - U7 -> U19 : 24, 25 & 26/6
Please verify the details below before submitting the form