0
Registratie sympathisant KKC Voorwaarts/KC Edegem

Vul dit formulier in om uw aansluiting als sympathisant bij KKC Voorwaarts/KC Edegem aan te vragen. Minimum leeftijd is 18 jaar. Het betreft een 1 jarig lidmaatschap. U krijgt de mogelijkheid om jaarlijks het lidmaatschap te vernieuwen. Lidmaatschap kan op uw aanvraag worden beëindigd. Jaarlijks lidgeld bedraagt 30€.

30 1 jarige lidmaatschap als sympathisant
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)

Contactinformatie

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Wet van 8-12-1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De aanvra(a)ger/ster geeft toestemming tot opname van zijn/haar persoonsgegevens in de ledenbestanden van de club. Deze zijn houder en bewerker van hun naam, adres en contactgevenens hierboven vermeld. De gegevens zullen gebruikt worden voor de clubadministratie. Foto's worden in het bestand opgenomen en kunnen op de website geplaatst worden. Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het Openbaar Register bij de Commissie voor de Becherming van de Persoonlijke Levenssfeer (C.B.P.L.). De aanvrager/ster heeft het recht inzage van die gegevens en kosterloze verbetering van fouten te vragen. Daartoe stuurt hij/zij aangetekend een gedagtekende en ondertekende brief naar de clubsecretaris en/of het bondssecretariaat. Krijgt hij/zij geen voldoening, kan hij/zij beroep aantekenen bij de C.B.P.L.

0
Registratie sympathisant KKC Voorwaarts/KC Edegem
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.